Hướng dẫn sử dụng

uBase PGA.VN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG UBASE.

1. Tải và cài đặt ứng dụng uBase

 • Cách 1: Trên điện thoại sử dụng trình duyệt web gõ đường dẫn “app.ubase.vn” hệ thống sẽ tự dẫn người dùng tới mục cài đặt ứng dụng, và tiến hành cài đặt ứng dụng:
  • chrome Chrome (đối với điện thoại Samsung, Oppo,….).
  • safari Safari (đối với điện thoại iPhone).
 • Cách 2: Vào chợ ứng dụng theo từng máy gõ “uBase” tìm và cài đặt ứng dụng:
  • appstore AppStore (đối với điện thoại iPhone) và.
  • chplay CH Play (đối với điện thoại Samsung, Oppo,….).
 • Cách 3: Quét QR Code ở đằng sau bìa sách giấy “Nước cờ hòa” để cài ứng dụng.

2. Mua thẻ uBase để đọc / nghe sách trên uBase

 • Cách 1: Vào website “ubase.vn” thực hiện mua thẻ uBase theo loại sách muốn sử dụng.
 • Cách 2: Vào website “ucard.vn” thực hiện mua thẻ uBase theo loại sách muốn sử dụng.

3. Mở sách trên ứng dụng uBase để nghe/đọc bằng thẻ uBase

 • Trên ứng dụng uBase
 • Cách 1: chọn sách muốn nghe / đọc chọn hình thức sử dụng (đọc pdf online / nghe audio) nhập mã thẻ vừa mua để nghe / đọc sách.
 • Cách 2: chọn Kích hoạt sách số Nhập mã thẻ Xác nhận.

4. Đặt mua sách giấy

 • Cách 1: Trên ứng dụng uBase chọn sách muốn đặt mua sách giấy chọn “Mua sách giấy” Thực hiện mua đặt mua theo các bước
 • Cách 2: Vào website www.ubase.vn Chọn sách giấy cần mua Thực hiện đặt mua theo các bước
 • Cách 3: Vào website id.pga.vn Chọn sách giấy cần mua Thực hiện đặt mua theo các bước